6% BTW

Op dit moment wordt een 6% BTW tarief aangeboden. Dit lage tarief geldt ook voor stucwerk in onderaanneming dat u in of aan een woning laat uitvoeren. Het gaat hier om woningen die bestemd zijn voor permanente, particuliere bewoning. Wie de eigenaar is, is niet relevant voor deze regeling en dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen hieronder vallen.

Belangrijk is wel dat de woning ouder is dan 2 jaar. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar. Het is zelfs zo dat het stukadoren van een nieuwe aanbouw van een oud huis onder het lage tarief valt. Of het werk binnen- of buitenshuis plaatsvindt, is niet van belang. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen komen ook in aanmerking voor het verlaagde tarief als zij op hetzelfde perceel liggen als de woning.

Stukadoorswerk heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Het herstellen van een stuclaag of aanbrengen van een nieuwe stuclaag
  • Het verwerken of aanbrengen van één of meerdere lagen cement, gips, kalk- of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm
  • Het lossteken van de stuclaag, het voorbereiden van de ondergrond, het aanbrengen van pleisterdragers en het afplakken van de omgeving.